[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi (Size 6X) + Chậu composite Esteras AP – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

[GỐC 6XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫
Trạng thái:
Kích thước chậu
+ Tự tưới
+ Bảo hành cây
PHỤ KIỆN ĐI KÈM