[GỐC 8X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Oamaru 80 (Soft Grey)

[GỐC 8X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Oamaru 80 (Soft Grey)

19,900,000₫

BẢNG QUY ƯỚC KÍCH THƯỚC CHU VI GỐC KIM NGÂN THẦN TÀI ANBER

KÝ HIỆU GỐCCHU VI GỐC (CM)
1X40-60cm
2X60-80cm
3X80-100cm
5X100-120cm
6X120-140cm
8X140-160cm