CÒN 1 NHƯ HÌNH - [GỐC 5XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru 57 (Dust - Sóng cát)

CÒN 1 NHƯ HÌNH - [GỐC 5XL] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Timaru 57 (Dust - Sóng cát)

12,399,000₫


BẢNG QUY ƯỚC KÍCH THƯỚC CHU VI GỐC KIM NGÂN THẦN TÀI ANBER

KÝ HIỆU GỐCCHU VI GỐC (CM)
1X40-60cm
2X60-80cm
3X80-100cm
5X100-120cm
6X120-140cm
8X140-160cm