[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Xám k – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Xám kim loại mờ)

4,990,000₫
Trạng thái:
Kích thước chậu
+Tính năng
+ Bảo hành cây

PHỤ KIỆN ĐI KÈM