Chậu cây bàng singapore

Bàng sing là loại cây lá lớn, thoát nước nhanh nên cần nhiều nước. Là loại cây cần nhiều nắng.

Môi trường sống:

* Chỉ nên đặt chậu cây bàng sing tại nơi có ánh nắng bán phần hoặc ngoài trời nắng trực tiếp. Đặt trong nhà sẽ bị cháy lá và rụng lá.

* Khi để ngoài trời thì ngày nào cũng tưới. 3 tháng nên bón phân 1 lần vào gốc.