Anber Care | Chính sách bảo hành – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Anber Care | Chính sách bảo hành


CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ 

*Miễn phí:

+ Anber Garden giao hàng hóa không đúng theo hóa đơn đặt hàng.

+ Cây giao bị gãy cành lá nhiều, xấu, chết.

*Tính phí:

+ Khách hàng đổi ý chọn sản phẩm khác thay vì sản phẩm đã giao tới.

*Miễn đổi trả:

+ Khi chậu cây đã giao tới nhà khách được 3 ngày.