[Ý TƯỞNG] CHẬU CÂY COMPOSITE TRANG TRÍ SÂN THƯỢNG – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

[Ý TƯỞNG] CHẬU CÂY COMPOSITE TRANG TRÍ SÂN THƯỢNG

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây cau tiểu trâm + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫ 699,000₫

Cây cau nhật + Chậu composite cao cấp Anber 3399

4,990,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Tokyo

3,999,000₫

Cây cau tiểu trâm + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫ 599,000₫

Cây lộc vừng bonsai cánh phượng + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 (Xám ánh bạc)

10,000,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cau Hawai + Chậu composite cao cấp Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Cây Sung bonsai + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 (Xám kim loại mờ)

16,000,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 6668

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,999,000₫ 3,999,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

2,999,000₫ 3,999,000₫