[Ý TƯỞNG] CHẬU CÂY COMPOSITE TRANG TRÍ HIÊN NHÀ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu cây composite trang trí hiên nhà

Cây lộc vừng bonsai cánh phượng + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 (Xám ánh bạc)

10,000,000₫

Cây sơn tùng + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây Sung bonsai + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 (Xám kim loại mờ)

16,000,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây trúc bách hợp + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫