TUYỂN CHỌN MẪU CHẬU KIM NGÂN ĐẸP NHẤT CÒN HÀNG

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Hawera 50 (Soft Grey)

6,900,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Apiti 50 (Soft Grey)

9,999,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Almelo 57 (Black- D57xH57cm)

12,900,000₫

[GỐC 6X-3] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫

[GỐC 6X-2] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras APITI 60 (Soft Grey)

16,900,000₫

[GỐC 8X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Oamaru 80 (Soft Grey)

19,900,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Clare 47 (Graphite)

10,900,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Xám mờ - D45xH56cm)

7,999,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Vàng Gold - D45xH56cm)

4,900,000₫

[GỐC 6X - 2] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Cream White)

15,900,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Anber 1133 (Xám kim loại mờ - D60xH71cm)

9,900,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Lisburn 47 (Lead)

9,900,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Almelo 57 (Black- D57xH57cm)

9,900,000₫

[GỐC 5X-1] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

16,999,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras HAWERA 60 (Dark Chocolate)

11,900,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

9,900,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras Almelo 57 (Grey- D57xH57cm)

9,900,000₫

[GỐC 3X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite WATFORD (Warm Concrete - D57xH57cm)

12,900,000₫

[GỐC 1X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite OLDHAM (Warm Concrete - D49xH39cm)

3,900,000₫

[GỐC 2X] [+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite Esteras THOLEN (D60xH87cm - Facet Black)

16,900,000₫