TOP SẢN PHẨM TẬP TRUNG – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TOP SẢN PHẨM TẬP TRUNG

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

499,000₫ 599,000₫

Cây Lan ý thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫ 599,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

999,000₫ 1,189,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Berlin

2,299,000₫ 2,999,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

[COMBO 3 CHẬU] Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

2,877,000₫ 4,137,000₫