TOP 10 CHẬU CÂY ANBER BÁN CHẠY NHẤT – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TOP 10 CHẬU CÂY ANBER BÁN CHẠY NHẤT

[+Tự tưới AWS] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,990,000₫ 3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây trầu bà cột + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,990,000₫ 3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Xám kim loại mờ)

4,990,000₫

Cây kim phát tài (kim tiền) + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Hoa sen đỏ Nhật + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 Space Gray

4,990,000₫

Hoa sen Jawuba + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 Space Gray

8,800,000₫

Hoa sen Quan Âm + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 Space Gray

4,990,000₫

Hoa sen Super Lotus + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 Space Gray

9,000,000₫

Hoa sen VIP Vàng Táo + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 Space Gray

8,800,000₫

Mix cây + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Mix cây + Chậu composite cao cấp Anber 6689

2,990,000₫ 3,390,000₫