TỔNG HỢP CHẬU TRỒNG HOA – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU TRỒNG HOA

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫

Hoa dừa cạn thái + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫

Hoa hồng Mosaki Pháp+ Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,999,000₫

Hoa phi yến (tím) + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫

Hoa phi yến (Trắng) + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫