TỔNG HỢP CHẬU TRỒNG HOA – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU TRỒNG HOA

Dạ yến thảo + Chậu giỏ treo tự tưới AWS Havana

499,000₫ 599,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

999,000₫ 1,189,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

499,000₫ 599,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

999,000₫ 1,189,000₫

Hoa hồng Đà Lạt + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

699,000₫

Hoa hồng gai + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

999,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

999,000₫ 1,189,000₫

Hoa thanh tú + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

499,000₫ 599,000₫