Tổng hợp chậu composite sơn bóng trồng bàng singapore – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Tổng hợp chậu composite sơn bóng trồng bàng singapore

Cây Bàng Singapore + Chậu composite 6668 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫