TỔNG HỢP CHẬU COMPOSITE + CÂY LỚN – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY CAU NHẬT + TỰ TƯỚI AWS

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

3,999,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Tokyo

3,999,000₫