Tổng hợp chậu cây VIP – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Tổng hợp chậu cây VIP

[HIỆN CÒN] Hoa sen VIP Vàng Táo + Chậu composite cao cấp Anber SE8888 Space Gray

8,800,000₫

[VIP] Alocasia amazoni + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

[VIP] Alocasia Dragon Silver + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

[VIP] Peperomia Caperata + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

[VIP] Trầu bà Moonlight + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫