TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT + TỰ TƯỚI AWS

[+Tự tưới AWS] Cây trầu bà cột + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,990,000₫ 3,990,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Denver

2,499,000₫ 2,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Trầu Bà Cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Helsinki

3,499,000₫ 3,999,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,999,000₫