TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT + TỰ TƯỚI AWS

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Tokyo

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Gaia

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây trầu bà cột + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫