TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY TRẦU BÀ CỘT

[+Tự tưới AWS] Cây trầu bà cột + Chậu composite cao cấp Anber 1133

3,990,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Chậu cây Trầu bà cột 1476 Đen mờ

2,390,000₫