TỔNG HỢP CHẬU CÂY LƯỠI HỔ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY LƯỠI HỔ

Cây Lưỡi hổ + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Lưỡi hổ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,990,000₫ 3,490,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây lưỡi hổ thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

699,000₫

Cây lưỡi hổ thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Lưỡi hổ ngọc ngân + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Lưỡi hổ xen trầu bà thái vàng + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Trắng mờ)

3,990,000₫

Lưỡi hổ xen trầu bà thái vàng + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫