TỔNG HỢP CHẬU CÂY KHÁC + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY KHÁC + TỰ TƯỚI AWS

[+Tự tưới AWS] Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,990,000₫ 3,390,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,990,000₫ 3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,990,000₫ 3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,990,000₫ 3,390,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

2,990,000₫ 3,390,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,990,000₫ 3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,990,000₫ 3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Xám kim loại mờ)

4,990,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Bạch Mã + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Helsinki

2,699,000₫ 3,299,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Bạch Mã + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,499,000₫ 1,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,499,000₫ 1,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây cau nhật lớn + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Tokyo

3,499,000₫ 3,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Đế Vương Đỏ + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Denver

2,499,000₫ 2,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Mix cây dừa cạn + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Helsinki

2,699,000₫ 3,299,000₫

Cây cau tiểu trâm + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫

Cây cọ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫

Cây cọ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫

Cây đa búp đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

699,000₫

Cây đa búp đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫

Cây đa búp đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫