Tổng hợp chậu cây giỏ treo tự tưới AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Tổng hợp chậu cây giỏ treo tự tưới AWS

Dạ yến thảo + Chậu giỏ treo tự tưới AWS Havana

499,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

399,000₫ 499,000₫

Hoa thanh tú + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

399,000₫ 499,000₫