TỔNG HỢP CHẬU CÂY GIỎ TREO, BAN CÔNG + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY GIỎ TREO, BAN CÔNG + TỰ TƯỚI AWS

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

950,000₫ 1,199,000₫

Hoa dừa cạn thái + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

950,000₫ 1,199,000₫

Hoa phi yến + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

950,000₫ 1,199,000₫