TỔNG HỢP CHẬU CÂY GIỎ TREO, BAN CÔNG + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY GIỎ TREO, BAN CÔNG + TỰ TƯỚI AWS

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,289,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,599,000₫

Hoa hồng gai + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,289,000₫

Hoa hồng Mosaki Pháp + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,809,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,289,000₫