Tổng hợp chậu cây để bàn tự tưới AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Tổng hợp chậu cây để bàn tự tưới AWS

[VIP] Alocasia amazoni + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

[VIP] Alocasia Dragon Silver + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

[VIP] Peperomia Caperata + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

[VIP] Trầu bà Moonlight + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

1,299,000₫

Cây cau tiểu trâm + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫

Cây cọ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫

Cây cọ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫

Cây đa búp đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

699,000₫

Cây đa búp đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫

Cây đa búp đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫

Cây đế vương đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

599,000₫

Cây đuôi công tím + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫

Cây đuôi công tím + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫

Cây đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

699,000₫

Cây đuôi công xanh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây hương thảo + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

599,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫

Cây kim ngân củ 1XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

799,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫ 599,000₫