[TỔNG HỢP] CHẬU CÂY COMPOSITE ĐẸP NHẤT HIỆN CÓ CỦA ANBER – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

[TỔNG HỢP] CHẬU CÂY COMPOSITE ĐẸP NHẤT HIỆN CÓ CỦA ANBER

[VIP] Alocasia amazoni + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

[VIP] Alocasia Dragon Silver + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

[VIP] Peperomia Caperata + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

[VIP] Trầu bà Moonlight + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫