TỔNG HỢP CHẬU CÂY BÀNG SINGAPORE + TỰ TƯỚI AWS – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU CÂY BÀNG SINGAPORE + TỰ TƯỚI AWS

Cây bàng singapore + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Gaia

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS Tokyo

1,999,000₫ 2,999,000₫