Tổng hợp chậu cây Anber Gardern (giá từ thấp tới cao) – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Tổng hợp chậu cây Anber Gardern (giá từ thấp tới cao)

Hoa hồng Mosaki Pháp+ Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,999,000₫

Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫

Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫

Hoa phi yến (Trắng) + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber3399 Trắng bóng

5,999,000₫

Kim ngân chân voi + Chậu composite Hawera 60 Soft Grey

12,999,000₫

Cây Lan ý + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫

[VIP] Alocasia amazoni + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

[VIP] Peperomia Caperata + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

[VIP] Trầu bà Moonlight + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

[VIP] Alocasia Dragon Silver + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

Cây đế vương đỏ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

699,000₫

Hoa sen đỏ + Chậu composite cao cấp Anber 3399

4,990,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp ALMELO

4,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite cao cấp Anber 3399

9,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp TIMARU

5,499,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp TIMARU

5,499,000₫

Hoa dừa cạn rủ + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫

Hoa phi yến (tím) + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,199,000₫