Tổng hợp chậu cây Anber 1133 – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới
cskh@anber.vn HCM 0919230044 | Doanh nghiệp: 0888537788 Tra cứu đơn hàng

Tổng hợp chậu cây Anber 1133

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite cao cấp Anber 1133

19,000,000₫

[GỐC 2XL] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

3,990,000₫

[GỐC 2XL] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Xám kim loại mờ)

4,990,000₫

[GỐC 3XL] Cây Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

6,990,000₫

[Gốc 6XL] Cây Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Đỏ đô)

9,990,000₫

[GỐC 8XL] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 ((Đỏ đô))

12,990,000₫

[HIỆN CÒN] Cây Lưỡi hổ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,990,000₫ 3,490,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,390,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Gold)

3,990,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,390,000₫

Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đỏ đô)

3,390,000₫

Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Trắng bóng)

3,390,000₫

Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

3,390,000₫

Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,390,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám Kim Loại Mờ)

3,390,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Bạc bóng)

3,990,000₫