Phát tài gốc (phát tài khúc) trồng chậu composite – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Phát tài gốc (phát tài khúc) trồng chậu composite, chậu tự tưới

Cây phát tài gốc (thiết mộc lan) + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫