Phân bón cao cấp HYPONEX JAPAN – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Phân bón cao cấp HYPONEX JAPAN

Chai vi sinh Hyponex Made in Japan

400,000₫

Phân bón lá Hyponex Spray - 500ml - Made in Japan

170,000₫

Phân dung dịch tổng hợp Hyponex Original Liquid - 160ml - Made in Japan

90,000₫ 120,000₫

Phân dung dịch tổng hợp Hyponex Original Liquid - 800ml - Made in Japan

290,000₫

Phân lọ cắm gốc Hyponex Blue Ampule 1 Hộp 10 ống (35mlx10) - Made in Korea (Hộp)

95,000₫

Phân lọ cắm gốc Hyponex Rikidus 1 Hộp 10 lọ (35mlx10) - Made in Korea (Hộp)

95,000₫