Mẫu chậu cây trang trí phòng ngủ căn hộ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Mẫu chậu cây trang trí phòng ngủ

Cây kim phát tài (kim tiền) + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây kim phát tài (kim tiền) + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

Phát tài núi lớn xen trầu bà thái + Chậu composite cao cấp Anber 1021 (Xám kim loại bóng - W45xH71cm)

5,990,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite cao cấp Anber 1021 (Xám kim loại bóng - W30xH51cm)

3,990,000₫