Mẫu chậu cây trang trí phòng khách căn hộ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Mẫu chậu cây trang trí phòng khách căn hộ

Phân bón hữu cơ Organic Gow Made in Japan - Gói 1kg

42,000₫

Đất trồng cây hữu cơ Organic Soild - Bao 4kg

45,000₫

Phân bón hữu cơ Round-Mic Made in Korea - Gói 1kg

52,000₫

Phân dung dịch tổng hợp Hyponex Original Liquid - 160ml - Made in Japan

70,000₫

Phân lọ cắm gốc Hyponex Rikidus 1 Hộp 10 lọ (35mlx10) - Made in Korea (Hộp)

95,000₫

Phân lọ cắm gốc Hyponex Blue Ampule 1 Hộp 10 ống (35mlx10) - Made in Korea (Hộp)

95,000₫

Phân bón lá Hyponex Spray - 500ml - Made in Japan

170,000₫

[PHỤ KIỆN] Đất sét nung POPPER Thailand (size XL - 6 lít/gói)

199,000₫

Phân dung dịch tổng hợp Hyponex Original Liquid - 800ml - Made in Japan

245,000₫

[PHỤ KIỆN] Dung dịch dinh dưỡng cao cấp hoa cây cảnh Sông Gianh 1 Lít

290,000₫

[PHỤ KIỆN] Đế bánh xe di chuyển chậu cây nặng trong nhà

490,000₫