Mẫu chậu cây trang trí cầu thang – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Mẫu chậu cây trang trí cầu thang

[+Tự tưới AWS] Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

Cây Bạch Mã + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 1391

2,990,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Trắng mờ)

3,490,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử xen cây giữ tiền + Chậu composite cao cấp Anber 5001 (Đen mờ)

3,990,000₫

Cây kim phát tài (kim tiền) + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây kim phát tài (kim tiền) + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây Lưỡi hổ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

3,990,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

699,000₫

Cây lưỡi hổ thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây lưỡi hổ thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,990,000₫

Lưỡi hổ ngọc ngân + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫