MẪU CHẬU CÂY ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

MẪU CHẬU CÂY ĐƯỢC ƯA THÍCH NHẤT

[HIỆN CÒN] Hoa trang đỏ (Mẫu đơn) + Chậu composite cao cấp Anber 3399

5,500,000₫ 8,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite TIMARU

6,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite TIMARU

7,900,000₫

Hoa trang đỏ (Mẫu đơn) + Chậu composite cao cấp Anber 1083 - Trắng bóng

7,500,000₫

Kim ngân chân voi + Chậu composite cao cấp Anber 1083

7,990,000₫