Mẫu chậu cây đặt nơi có ánh nắng nhẹ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Mẫu chậu cây đặt nơi có ánh nắng nhẹ bán phần (nắng xiên, có mái che)

[COMBO 3 CHẬU] Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

2,877,000₫ 4,137,000₫

[COMBO 3 CHẬU] Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

2,877,000₫ 4,137,000₫

Cây bàng singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

[BAN CÔNG] Bộ kit hẹn giờ tưới nước tự động ban công AOD - nối trực tiếp từ vòi nước

1,499,000₫ 1,600,000₫

Hoa hồng Đà Lạt + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

699,000₫

Hoa dừa cạn + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

499,000₫ 599,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây đại phú gia + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

VIÊN ĐẤT NUNG (SỎI NHẸ) SFARM

50,000₫

Đất sạch hữu cơ Sfarm chuyên dùng cho hoa cây kiểng

78,000₫

Hoa thanh tú + Chậu tự tưới giỏ treo AWS HAVANA

499,000₫ 599,000₫

Cây đuôi công + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫ 699,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Đại phú gia + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Lan ý lớn + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây hoa lan ý + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây hạnh phúc + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây hoa lan ý + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Dạ yến thảo + Chậu giỏ treo tự tưới AWS Havana

499,000₫ 599,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Mix cây lưỡi hổ phú quý ngọc ngân đô la + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây kim tiền + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây bàng singapore + Chậu composite tự tưới AWS 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

Kim ngân củ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫ 699,000₫

Kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫ 699,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân thần tài + Chậu composite cao cấp Anber 3399 Đen bóng

11,999,000₫

Cây trầu bà Monstera lớn + Chậu tự tưới AWS RIO

6,600,000₫

Cây trầu bà Monstera + Chậu tự tưới AWS để bàn Hades

899,000₫ 999,000₫

Hoa hồng gai + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

1,109,000₫ 1,189,000₫

Cây cau nhật + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây trúc bách hợp + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây sơn tùng + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây phát tài gốc (thiết mộc lan) + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫

Cây Hạnh Phúc + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

499,000₫ 599,000₫

Cây cau tiểu trâm + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫ 699,000₫

Cây trường sinh + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫ 699,000₫

Cây thiên tuế + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫ 699,000₫

Cây lưỡi hổ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫ 699,000₫

Mix cây + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,499,000₫