Mẫu chậu cây đặt nơi chỉ có ánh điện – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Mẫu chậu cây đặt nơi chỉ có ánh điện

[+Tự tưới ASD] Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber3399 Trắng bóng

5,999,000₫

Kim ngân chân voi + Chậu composite Hawera 60 Soft Grey

12,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp ALMELO

4,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite cao cấp Anber 3399

9,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp TIMARU

5,499,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp TIMARU

5,499,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Trầu Bà Cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Helsinki

3,499,000₫ 3,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Denver

2,499,000₫ 2,999,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,799,000₫ 3,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite TIMARU

6,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite TIMARU

7,900,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

799,000₫

Cây lưỡi hổ thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

699,000₫

Cây kim ngân củ 3XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây kim ngân củ 1XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫

Cây lưỡi hổ thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

699,000₫

Cây Lưỡi hổ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,990,000₫ 3,490,000₫

Lưỡi hổ ngọc ngân + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫