[COMBO] Phối chậu cây composite theo thiết kế Anber – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

[COMBO] Phối chậu cây composite theo thiết kế Anber

[COMBO 3 CHẬU] Hoa dạ yến thảo + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

2,877,000₫ 4,137,000₫

[COMBO 3 CHẬU] Hoa thanh tú + Chậu treo ban công tự tưới AWS Maia

2,877,000₫ 4,137,000₫