Chậu kim ngân trung – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Chậu kim ngân trung

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân bính Phúc Lộc Thọ Almelo Black 57

7,900,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân bính Phúc Lộc Thọ Timaru 57

8,900,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân Chân Voi Timaru 57

13,999,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây kim ngân phúc lộc thọ Almelo 57 Black

6,999,000₫

[CÓ SẴN] [+Tự tưới ASD] Chậu cây Kim ngân phúc lộc thọ APITI Soft Grey 50

5,900,000₫ 7,900,000₫