Chậu kim ngân trung – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu kim ngân trung

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite TIMARU

6,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân phúc lộc thọ + Chậu composite TIMARU

7,900,000₫

[GỐC 3XL] Cây Kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

6,990,000₫