Chậu composite trồng trúc bách hợp – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng trúc bách hợp

Cây trúc bách hợp + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Diamond

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Vân gỗ)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Bạc bóng)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Gold)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đỏ đô)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫

Cây Trúc bách hợp + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫