cskh@anber.vn HCM 0919230044 | HN 0919834411 | Doanh nghiệp: 0888537788 Tra cứu đơn hàng

Chậu composite trồng trầu bà

Cây Trầu bà cột + Chậu composite Timaru (Dust - D41xH45cm)

1,999,000₫

Cây Trầu bà cột + Chậu composite Anber 1476 (Đen mờ)

1,999,000₫

Trầu bà leo cột + Chậu composite Anber 1133 (Đỏ đô bóng)

2,999,000₫

Phát tài núi xen trầu bà thái + Chậu composite Anber 1014 (Xám kim loại bóng - W30xH76cm)

2,500,000₫