Chậu composite trồng trạng nguyên – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Chậu composite trồng trạng nguyên

Cây Trạng nguyên + Chậu composite 6668 (Đen bóng)

3,990,000₫

Trạng nguyên + Chậu composite 6668 (D45xH76cm - Đen bóng)

4,900,000₫

Trạng nguyên + Chậu composite 6668 (D45xH76cm - Xám kim loại bóng)

4,900,000₫