Chậu composite trồng sẵn các loại cây khác – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng sẵn các loại cây khác

[+Tự tưới AWS] Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,990,000₫ 3,390,000₫

[HIỆN CÒN] Hoa trang đỏ (Mẫu đơn) + Chậu composite cao cấp Anber 3399

5,500,000₫ 8,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Bạch Mã + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Helsinki

3,499,000₫ 3,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Bạch Mã + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,499,000₫ 1,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,499,000₫ 1,999,000₫

[MUA CHẬU +TẶNG CÂY] Cây Đế Vương Đỏ + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Denver

2,499,000₫ 2,999,000₫

[VIP] Alocasia amazoni + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

[VIP] Alocasia Dragon Silver + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

[VIP] Peperomia Caperata + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

[VIP] Trầu bà Moonlight + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

950,000₫ 1,299,000₫

Cau Hawai + Chậu composite cao cấp Anber 1476 (Đen mờ)

1,900,000₫

Cây bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 1391

2,990,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Trắng mờ)

3,490,000₫

Cây Bạch mã hoàng tử xen cây giữ tiền + Chậu composite cao cấp Anber 5001 (Đen mờ)

3,990,000₫

Cây Bàng Singapore + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu composite 6668 (Xám kim loại bóng)

3,990,000₫

Cây bàng singapore + Chậu composite cao cấp Anber 3399

7,499,000₫

Cây cau tiểu trâm + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây cọ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây cọ + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫