Chậu composite trồng lan ý – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng lan ý

Cây Lan ý + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây Lan ý + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

599,000₫

Cây Lan ý thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây lan ý thái 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

799,000₫

Cây lan ý thái 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

699,000₫

Cây lan ý thái 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Potos

1,999,000₫