Chậu composite trồng lan ý – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng lan ý

Cây hoa lan ý + Chậu tự tưới AWS Berlin

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây hoa lan ý + Chậu tự tưới AWS Eros

1,999,000₫ 2,999,000₫

Cây Lan ý + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây Lan ý + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - VENICE

699,000₫

Cây Lan ý thái + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây lan ý thái 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

799,000₫

Cây lan ý thái 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Potos

1,999,000₫