Chậu composite trồng kim ngân nhỏ – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng kim ngân nhỏ

[+Tự tưới AWS] Cây kim ngân Phúc Lộc Thọ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫