Chậu composite trồng kim ngân chân voi – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng kim ngân chân voi - Chậu cây trang trí phong thủy

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite cao cấp Anber 3399

9,999,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite cao cấp ALMELO

5,599,000₫

[+Tự tưới ASD] Kim ngân chân voi cổ thụ + Chậu composite TIMARU

6,000,000₫ 9,900,000₫

Kim ngân chân voi + Chậu composite cao cấp Anber 1083

7,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Kim ngân chân voi + Chậu composite 1133 (Xám kim loại mờ)

4,990,000₫