Chậu composite trồng hoa trang vàng (mẫu đơn) – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Chậu composite trồng hoa trang vàng (mẫu đơn)

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫