Chậu composite trồng hoa trang vàng (mẫu đơn) – Anber Garden | Chậu cây cao cấp composite

Chậu composite trồng hoa trang vàng (mẫu đơn)

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Đen bóng)

3,900,000₫

Hoa trang vàng (lớn) + Chậu composite Anber 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

3,900,000₫

Hoa trang vàng + Chậu composite AMERSOFT 67 (Black - Đen hoa cương)

5,990,000₫