Chậu composite trồng đại phú gia

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Xám kim loại bóng)

3,490,000₫

Đại phú gia + Chậu composite 1133 (D45xH56cm - Trắng bóng)

3,490,000₫

Đại phú gia + Chậu composite Surrey (D37xH67cm - Basalt Black)

3,990,000₫