Chậu composite trồng cây kim phát tài (kim tiền) – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới
cskh@anber.vn HCM 0919230044 | Doanh nghiệp: 0888537788 Tra cứu đơn hàng

Chậu composite trồng cây kim phát tài (kim tiền)

Cây kim phát tài (kim tiền) + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây kim phát tài (kim tiền) + Chậu composite cao cấp Anber 6689

3,390,000₫

Cây kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,390,000₫

Cây Kim tiền + Bộ chậu composite kệ gỗ Anber Wood 6688

1,990,000₫

Kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

3,390,000₫

Kim phát tài lớn + Chậu composite cao cấp Anber 6668 (Xám mờ)

3,490,000₫