CHẬU COMPOSITE TRỒNG CAU NHẬT VÀ CAU THÁI – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

TỔNG HỢP CHẬU COMPOSITE ANBER + CÂY CAU NHẬT

Cây cau nhật + Chậu composite cao cấp Anber 3399

4,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật nhỏ + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại bóng)

2,999,000₫ 3,999,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133

2,999,000₫ 3,999,000₫

Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 6668

3,990,000₫

[+Tự tưới AWS] Cây cau nhật lớn + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,999,000₫ 3,999,000₫