CHẬU COMPOSITE TRỒNG CÁC LOẠI KIM NGÂN KHÁC – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới
cskh@anber.vn HCM 0919230044 | Doanh nghiệp: 0888537788 Tra cứu đơn hàng

CHẬU COMPOSITE TRỒNG CÁC LOẠI KIM NGÂN KHÁC

[+Tự tưới AWS] Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Xám kim loại mờ)

2,990,000₫ 3,990,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Bạc bóng)

3,990,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Đen bóng)

3,990,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Trắng bóng)

3,990,000₫

Cây Kim ngân bính + Chậu composite cao cấp Anber 1133 (Vàng gold)

3,990,000₫

Cây kim ngân bính + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây kim ngân củ 1XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Sydney

499,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Gaia

799,000₫

Cây kim ngân củ 2XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Nesoi

599,000₫

Cây kim ngân củ 3XL + Chậu tự tưới AWS để bàn cao cấp Anber - Hades

899,000₫