Chậu composite trồng bàng singapore – Anber Garden | Chậu cây cao cấp tự tưới

Chậu composite trồng bàng singapore

Cây bàng singapore + Chậu composite cao cấp Anber 3399

7,499,000₫

Cây bàng singapore + Chậu composite tự tưới AWS 1133

3,990,000₫

Cây Bàng Singapore + Chậu tự tưới AWS cao cấp Anber - Rio

1,999,000₫